Şirket Profili
BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK;

1994 yılında ısıtma - soğutma, doğalgaz, buhar, gemi inşaat sektöründe imalat ve malzeme satışı yapmak gayesi ile şu anda faaliyet gösterdiği adresinde kurulmuştur.Sektördeki konumunu sağlamlaştırmak, pazar payını ve üretim kapasitesini arttırmak; iş ve ürün kalitesini geliştirmeyi hedeflemiş bir firmadır. Üretimini ve Satışını yapmakta olduğumuz seçkin markalar altındaki ürünlerin satışında; müşteri odaklı, sorumluluk sahibi ticari başarıyı devam ettirmek. İşimizi ahlaki değerlere uygun olarak yürüterek, topluma ve çevreye karşı sorumluluklarımızı yerine getirmedeki liderliğimizi göstermek. Çalışma ortamımızın güvenli ve verimli olmasını sağlayarak, adil tutum, ekip çalışması, açık iletişim, kişisel güvenilirlik ve gelişme olanakları tanımak. Gelenek ve kültürünü en iyi şekilde sürdürmektir…

Birleşim Mühendisliğin İnsan Kaynakları Politikası;

Çalışanlarımızın gurur duyacağı ve yürekten bağlı olacağı bir şirket olmak. Çalışanlarımızın Birleşim Mühendislik’te politika ve kültürel geçmişlerinden bağımsız olarak , bilgi ve becerilerine göre katılımcı olmak, öğrenmek , gelişmek ve ilerleme kaydetmek için fırsat bulmalarını sağlamak. Başarıdan, dostluktan, kişisel ve profesyonel yaşamdan tatmin olarak, işimiz için çaba sarf ederken keyif alarak çalışma düzeni kurmak . Gelecekte olmasını istediğimiz Birleşim Mühendislik için var olan temeller üzerine katkıda bulunmak. Yaratıcılığı teşvik ederek ödüllendirmek. Şirketimizin gelenek ve kültürünü en iyi şekilde sürdürmek olarak belirlenmektedir.

Birleşim Mühendisliğin Kalite Felsefesi;

Müşteri ve çalışan memnuniyetini sağlayıp, temel hedefleri doğrultusunda Ulusal ve Uluslar arası ürün ve kalite standartlarına uygun üretimi sürekli olarak gerçekleştirerek, tüm faaliyetlerde birlikte ve ortak çalışmayı, iyileştirme ve sürekli gelişmeyi sağlayabilmektir.

Üretimden pazarlama ve satışa kadar her konuda daha kaliteli hizmet için kurulan organizasyonumuz, değişen koşullara hızla uyum gösteren dinamik yapısı ile mutlak müşteri memnuniyetini hedeflemektedir. Stratejik Hedeflerimiz Öz kaynaklarını ve hisse değerini her yıl ortalama % 14 oranında büyüterek, “Tüketiciye en yakın topluluk” temasına uygun olan, iddialı ve uluslararası rekabet gücüne sahip, bulunduğu sektörlerde lider olmak ve marka gücünü arttırmaktır.